Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ale dla Ciebie, mógłbym się zmienić, chyba życie poświęcić  
Bylebyś była szczęśliwa, ale dla ciebie
Odpuszczę tripy bez celu, poniewierani w tych barach
Noszenie gumek w portfelu, wyczyszczę głowę
— Filipek
Kocham Ciebie no make up, ej
Mógłbym nosić na rękach, ej
Kocham Ciebie no filter
Chociaż to infantylne
— Filipek
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic
5759 880f 390
Reposted fromTLC2 TLC2
7337 bb0c 390
Reposted fromsoviolently soviolently viagdziejestola gdziejestola
6733 3a0b 390
Reposted fromJamesEvans JamesEvans vialifeless lifeless
W porządku.
Że ja się kurwa jeszcze nie przyzwyczaiłem. 
"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
2818 6b94 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianaturalginger naturalginger
Tylko mnie teraz nie przegap, bo już kiedyś się komuś w życiu rozpłynęłam.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapinkcacaoo pinkcacaoo
[...]
Już w ostatni por skóry tak dawno mi wniknąłeś,
Że nie wierzę, iż kiedyś jeszcze nie być tam mogłeś
[...]
— Rafał Wojaczek, „Prośba”
Reposted fromlifeless lifeless
Nie szukaj mnie, nie trzeba. 
Gdy jestem - nie dostrzegasz.
— Marcelina
Reposted byMartwa13 Martwa13
I had all and then most of you, some and now none of you
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..) W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu.
W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszk
Reposted fromimaybebad imaybebad
7174 0428 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
7384 f89b 390
Reposted fromnazarena nazarena
7355 83ec 390
no tak.. analizować? Czy  przestać myśleć?
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl