Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
W porządku.
Że ja się kurwa jeszcze nie przyzwyczaiłem. 
"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
2818 6b94 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianaturalginger naturalginger
Tylko mnie teraz nie przegap, bo już kiedyś się komuś w życiu rozpłynęłam.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapinkcacaoo pinkcacaoo
[...]
Już w ostatni por skóry tak dawno mi wniknąłeś,
Że nie wierzę, iż kiedyś jeszcze nie być tam mogłeś
[...]
— Rafał Wojaczek, „Prośba”
Reposted fromlifeless lifeless
Nie szukaj mnie, nie trzeba. 
Gdy jestem - nie dostrzegasz.
— Marcelina
Reposted byMartwa13 Martwa13
I had all and then most of you, some and now none of you
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..) W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu.
W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszk
Reposted fromimaybebad imaybebad
7174 0428 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
7384 f89b 390
Reposted fromnazarena nazarena
7355 83ec 390
no tak.. analizować? Czy  przestać myśleć?
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
Jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć.
— Radek Kobierski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapinkcacaoo pinkcacaoo
4639 39ac 390
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viapinkcacaoo pinkcacaoo
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
Bardzo Cię podziwiam, jeżeli nie tęsknisz za naszymi rozmowami, jeżeli w ogóle o tym nie myślisz, nie chciałbyś do tego wrócić i niczego Ci nie szkoda.
9580 15b0 390
Reposted fromfakinszit fakinszit vianaturalginger naturalginger
4140 2e25 390
Reposted fromspokodama spokodama vianaturalginger naturalginger
7888 798e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeless lifeless
3445 ddf0 390
Reposted fromverronique verronique vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl