Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
Bardzo Cię podziwiam, jeżeli nie tęsknisz za naszymi rozmowami, jeżeli w ogóle o tym nie myślisz, nie chciałbyś do tego wrócić i niczego Ci nie szkoda.
9580 15b0 390
Reposted fromfakinszit fakinszit vianaturalginger naturalginger
4140 2e25 390
Reposted fromspokodama spokodama vianaturalginger naturalginger
7888 798e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeless lifeless
3445 ddf0 390
Reposted fromverronique verronique vialifeless lifeless
Grzechem jest marnować wyobraźnię 
Tyle razy już słyszałem "Nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy "nie"
Nie będę truł, tracę pewność siebie
Gdy Cię zobaczę, stracę język też
— Dawid Podsiadło
I dlaczego tyle to trwa?
Od miesięcy już wiem, że nic z tego
A nie mogę spać, nie!
— Dawid Podsiadło
6832 cf30 390
Reposted fromjossie jossie vianaturalginger naturalginger
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
— Napoleon Hill
9413 cf6b 390
Co byś czuł jakby miał mnie ktoś inny ?
1234 a571 390
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir viaSalute Salute
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSalute Salute
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromumorusana umorusana vianaturalginger naturalginger
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia vianaturalginger naturalginger
Miało być tylko raz, spróbowałem Cię raz. Teraz chcę cały czas.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl